Champagne-oogst door hitte 20% minder

Normaal wordt de opbrengst in La Champagne door de wet gelimiteerd. Dit jaar zijn het de hittegolven die de oogst sterk heeft gereduceerd. De maximale oogstopbrengst was voor dit jaar bepaald op 10.200 kg per ha (5,5 % lager dan het jaar er voor) maar de weersomstandigheden zorgen voor een ‘natuurlijke’ reductie. Vorig jaar was de opbrengst overvloedig (soms wel 20.000 kg per ha) en trad de wettelijke beperking in werking. Dit jaar halen veel producenten de vastgestelde norm niet eens. Website: klik hier. 

Reacties