Wijnperspectief 2019 KVNW

Met dit thema liet de KVNW op 6 februari jl. zes sprekers voor meer dan 200 vakgenoten in wijn aan het woord die trends en ontwikkelingen signaleerden die volgens de belangenorganisatie van de wijnsector  in de komende decennia de wijnhandel en consumptie zullen gaan beïnvloeden.

Een ambitieuze doelstelling van een symposium die in grote lijnen té algemeen bleef en niet uitblonk door een heldere ‘vertaling’ naar de wijnbranche met duidelijke handvatten voor de aanwezige professionals.

Wine Intelligence

Dit Britse onderzoeksbureau – met vestigingen in meerdere wijnproducerende landen – heeft een gedegen reputatie in de wereldwijnhandel. Juan Park van dit bureau presenteerde algemene data die al lang en breed door Vinexpo, OIV en ProWein zijn gepubliceerd.

2019wijnsymposium3

De traditionele wijnproducerende en wijnconsumerende landen zoals Italië, Frankrijk en Spanje hebben te maken met dalende consumptie, een vraag naar lagere alcoholhoudende wijn, een groeiende veroudering van de groep 60+ en voor Nederland, een meer verantwoord alcoholgebruik en daling van de gebruiksmomenten.

De groei moet vooral komen van groeimarkten zoals de Verenigde Staten en Canada.  In een artikel  op de site van het bureau staat echter dat de millennials in de VS zich juist afkeren van de wijnconsumptie door reductie van de wijnmomenten.  In het verre oosten kan de verkoop nog groeien in landen zoals India. Ook Rusland is een groeimarkt. Hoewel de spreker ook over groei in China sprak, blijkt uit recente cijfers van de export dat een daling van de consumptie daar in gang gezet. De groei in de internationale wijnhandel zit vooral bij prosecco en rosé.

Park liet trends zien m.b.t. labeling (bijvoorbeeld pratende etiketten) en de invloed van de herkomst van de wijnmaker. Zo blijkt uit een test, dat de naam van een vrouwelijke wijnmaker in Scandinavië en Nederland positiever wordt beoordeeld dan in andere landen. De vermelding ‘organisch’ of ‘natural’ op het etiket is niet een aanbeveling voor wijnkopers in het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten.2019wijnsymposium4

Digitale marketing en online

Wijnand Jongen CEO van Thuiswinkel.org  signaleerde een trend van informatie naar communicatie.  De smartphone speelt daarbij een belangrijke rol. Kunstmatige intelligentie kan voor snelle analyse zorgen en direct oplossingen aanbieden. De wereld van retail verandert snel en de transformatie naar ‘Generation Z’ gaat razend snel. De Chinezen zijn in dit opzicht al een stuk verder met robotisering. De wijnbranche moet meer gaan denken in ‘platforms’. Dat dit geld gaat kosten is evident. De spreker vindt dat een deel van de marge moet gereserveerd worden voor die platforms. Daarbij gaat hij er gemakshalve vanuit, dat de marges in de wijnsector dit kennelijk kunnen dragen.

Technologische Supply Chain

Prof. Dr. Ir. Kitty Koelemeijer presenteerde een algemeen verhaal waarin geen fles wijn te ontdekken viel. Kennelijk had ze de tekst van een eerder college voor haar studenten op Nyenrode tevoorschijn gehaald. Gelukkig viel er ook nog te lachen bij een video waarin een man in zijn huis met spraakherkenning alles kon regelen tot aan het openen van de voordeur.

De man ging vervolgens naar de tandarts waar zijn halve gebit werd veranderd. Thuisgekomen in de stromende regen, probeerde de ongelukkige patiënt de voordeur met zijn stem te openen. Dit lukte niet omdat de spraakherkenning zijn stem niet meer thuis kon brengen. Moraal van het verhaal: neem altijd een sleutel van je huis mee als je naar de tandarts gaat…

Food & Beverage trends

Hans Steenbergen, hoofdredacteur van Food Inspiration richtte zijn voordracht vooral op de ontwikkeling van de ‘Food’. Volgens de spreker bestaat er geen ‘Planet B’ en vragen we in toenemende mate af waar het product vandaan komt. De trend is van ‘massa’ naar ‘niche’. Grote bedrijven zien dit ook en creëren kleine productie-eenheden om aan de vraag naar nicheproducten te voldoen. Minder vlees is het ‘buzz-woord’. Jammer dat de wijn er in deze voordracht bij in schoot. Ik bezocht zijn website en vond alleen een interview met een sommelier van januari 2017.

Klimaat veranderingen2019wijnsymposium2 

Gerard van Steenhoven, directeur van het KNMI legde uit dat in de komende tien tot twintig jaar de gemiddelde temperatuur in de wijngebieden wereldwijd met 2 graden zal stijgen. De klimaatverandering zorgt voor extreem weer met langere perioden van regen of droogte.


2019wijnsymposiumbeurskens1Toekomst Nederlandse wijn

Stan Beurskens van Wijngaard St. Martinus (klik hier voor een eerder verslag ) is een van de voortrekkers van de Nederlandse wijnbouw. Hij sprak over de veranderende inzichten in de Nederlandse wijnbouw en de introductie van nieuwe druivenvariëteiten.

Tot slot

Sinds de opheffing van het Productschap van Wijn in 2014 zijn de bijeenkomsten over de ontwikkelingen in de Nederlandse wijnsector sterk gereduceerd. De KVNW komt de eer toe om in deze leegte enigszins te voorzien. Dat er duidelijk behoefte aan een dergelijke presentatie is moge blijken uit de hoge opkomst. Helaas blijft de koppeling naar de wijnsector wat onderbelicht. Ik zou de suggestie willen doen om een stagiair van een Hbo-opleiding Commerciële Economie een project te geven met duidelijke doelstellingen om de wijnsector in Nederland in beeld te brengen, de marketing van wijn te bestuderen en de inspanningen van de sector in de transitie naar online-verkoop te bestuderen.

Website KVNW: klik hier

Jan Rook

Reacties