Column: ‘Beetje zwanger’

Cees van Casteren MW werkte onlangs mee aan een artikel in De Volkskrant over ‘natuurwijnen’. Hij stelde zich wat kritisch op in de ‘hoezee-sfeer’ waarin de redacteur zich bevond en die de natuurwijn de drank van de toekomst vindt.

Van Casteren stelde, dat ‘Vin Naturel’ een beetje misleidend is. Dat roept bij mij de vraag op, of een ‘beetje misleidend’ net zo erg is als ‘een beetje zwanger’. Het is misleidend en niet zo’n beetje ook.

De trend is volgens het dagblad wijn met een laag alcoholgehalte en vooral ‘naturel’. De Amsterdamse uitbater van een restaurant die ook aan het artikel heeft meegewerkt, hemelt de natuurwijnen op zijn kaart op.

Dat ging er bij De Volkskrant in als  ‘Gods woord in een ouderling’. Men laat zich graag als progressief neerzetten.

Wijn en spijs zijn niet bepaald onderwerpen waarin deze krant zich op positieve wijze onderscheidt. Zo presteerde redacteur Mac van Dinther het om jarenlang restaurantrecensies te schrijven waarin geen woord over de wijnkaart en wijn-spijscombinaties staan. Toen ik hem daar op aansprak, kreeg ik als reactie, dat hij té weinig kennis van zaken bezit om daarover te schrijven. Het is kennelijk niet bij hem opgekomen om eens de Wijnacademie te bezoeken. Ook was er kennelijk niemand in zijn omgeving die hem kon begeleiden om het wijnverhaal vakkundig neer te zetten.

Samengevat kom ik tot de conclusie dat het artikel een hoog gehalte van ‘jumping to conclusions’ en ‘wishful thinking’ heeft.

Toen ik nog les gaf, stelde ik graag aan het einde van het wijnexamen de vraag, of wijn een ‘natuurproduct’ of een ‘cultuurproduct’ is. Uiteraard moest het antwoord met argumenten worden onderbouwd.

Deze eindvraag had veel weg van: “Put in your pipe and smoke it.”

Jan Rook

Reacties