Wine Intelligence updates Global Report post-virus

Het bekende Britse onderzoeksbureau Wine Intelligence heeft in een rapport de korte – en langere termijneffecten van het coronavirus op de wijnconsumptie in beeld gebracht. Positief is de opmerkelijke verschuiving van het wijnkopen van traditioneel naar internet en de invloed van beoordelingen en commentaren op de aankoop van wijn. De onderzoeksresultaten laten ook de sterke opkomst (vanwege de mobiliteitsbeperkingen) zien van het thuisverbruik dat op middellange termijn van sterke invloed kan worden. De trend naar meer premiumaankopen zal door de recessie worden omgebogen naar ‘value-for-money’. Vier R’s zullen in 2020 belangrijk zijn: ‘Relationship, Retail, Repertoire en Responsibility’. De focus op collectieve verantwoordelijkheid voor het milieu zal door positieve wijnstijlen en initiatieven meer gewicht krijgen. Het rapport is gratis beschikbaar (wel vraagt men enkele gegevens in te vullen)  Bron: klik hier  

Reacties